Procesul

"Spune, şi voi uita,
Arată-mi, şi voi reţine,
Lasă -mă s-o fac, şi voi înţelege."
Confucius

1. Evaluarea cerințelor 
Ca prim pas, cu ajutorul unui formular pentru evaluarea cerinţelor sau/şi prin întâlniri personale ajutăm întreprinderea să-ţi stabilească scopurile şi rezultatele dorite, ţinând seama şi de cerinţele privind locaţia şi deservirea. Toate acestea ne ajută să elaborăm un program care să corespundă scopurilor.

2. Proiectarea
Este al doilea pas, prin care echipa Outward Bound vă elaborează unul sau mai multe proiecte de program. În măsura acceptării, alegem trainerii şi vă transmitem şi informaţiile preliminare pentru participanţi, referitoare la îmbrăcăminte şi condiţiile meteo, importante pentru pregătiri.

3. Execuția
Utilizând metodele pedagogiei experienţiale, execuţia realizează un proces de învăţare dinamică, de neuitat. Trainerii noştri bine pregătiţi îi vor scoate pe participanţi din zona lor de confort, ţinând seama de normele stricte de siguranţă. 

4. Urmărirea (Follow-up)
Urmărirea constă dintr-un program de o jumătate sau o zi întreagă, la cîteva luni după curs, în care ajutăm grupul şi participanţii să faciliteze transmiterea, aplicarea lecţiilor învăţate în viaţa reală, în cadrul locului de muncă. Locul va fi ales prin consens, poate fi chiar locaţia întreprinderii.
 

procesul 

Despre rezultatele cursului:

Cercetările au demonstrat că, pentru dezvoltarea competenţelor şi aptitudinilor, la modificarea comportamentului, învăţarea prin experienţă se dovedeşte a fi cea mai utilă. Cursurile noastre asigură un cadru sigur pentru învăţarea prin experienţă. Participanţii au posibilitatea de a primi feed-back-uri la schemele lor de comportare, dar au şi posibilitatea de a încerca noi roluri, de a dezvolta competenţe noi, sau deja existente.

În funcţie de scopurile specifice, în cadrul unui program Outward Bound se pot obţine următoarele rezultate:

Dezvoltarea personalităţii individuale 
Participanţii obţin autocunoaștere mai adâncă, îşi recunosc slăbiciunile şi propriile resurse  Trăirile comune le furnizează motivaţii şi elan. Eficienţa comunicării se ameliorează, precum şi cea  a transmiterii informaţiilor.
Spiritul comunităţii întăreşte loialitatea angajaţilor, ajută recunoaşterea scopurilor comune, scade stresul şi frustrările de la locul ce muncă.
Nu în ultimul rând, toate cele de mai sus contribuie şi la dezvoltarea spiritului de iniţiativă şi a creativităţii.

Ameliorarea cunoaşterii reciproce
Situaţiile intense dau membrilor posibilitatea de a se cunoaşte reciproc mai bine. Cadrul şi activităţile dezvoltă încrederea reciprocă, colegii de muncă se apropie mai mult unii de alţii.  

Eficienţă mărită a organizaţiei
În cadrul activităţilor, membrii grupului nu pot progresa decât prin ajutor reciproc, ascultarea şi suportul reciproc sunt absolut necesare.  Îşi dau seama că pot progresa  mai uşor doar cu puteri unite, că altruismul şi ambiţia au loc împreună. Obstacolele ridicate în faţa lor stimulează participanţii la formarea  unor noi aptitudini. Dobândesc cunoştiinţe utilizabile pentru tratarea conflictelor, pentru o comunicare mai eficientă, astfel conflictele se rezolvă sau sunt tratate mai eficient. Comunicarea mai eficientă, atenţia reciprocă, indivizi mai însufleţiţi, mai eficienţi şi mai creativi, dezvoltarea încrederii în sine şi reciproce, acordul mai bun dintre individ, grup şi organizaţie înseamnă şi o funcţionare mai eficace şi eficientă  pentru organizaţie. Se conştientizează valorile dorite a fi reprezentate de către organizaţie, misiunea acesteia. Se clarifică rolurile de la locul de muncă, vor înţelege mai bine locul şi rolul lor în cadrul scopurilor întreprinderii.  În cazul unor noi angajaţi, cele de mai sus favorizează, accelerează integrarea  lor.